elparlaw84@yahoo.com
+306937264659

Αναγνώριση αλβανικών αδειών οδήγησης σε αντίστοιχων ελληνικών

αλβανικών αδειών οδήγησης

Αναγνώριση αλβανικών αδειών οδήγησης σε αντίστοιχων ελληνικών

Την 31η Ιανουαρίου 2020 με το Ν. 4657/2020 “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης “, επικυρώθηκε η συμφωνία που υπογράφηκε για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Η παραπάνω συμφωνία είναι σε εφαρμογλη από την 19/5/2020 με την απόφαση Α3/10901/1420/19-5-2020 (ΦΕΚ Β΄1923)

Προυποθέσεις:

-Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την αλβανική άδεια οδήγησης πριν την 2η Ιουνίου 2001 μπορεί να μετατρέψει την αλβανική άδεια οδήγησς του σε αντίστοιχη ελληνική, ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε ή όχι τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την αλβανική άδεια οδήγησης μετά την 2η Ιουνίου 2001, θα πρέπει κατά το χρόνο χορήγησης της ο αιτών να μην είχε τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και να μην έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησης από 19/5/2020 και μετά.

-Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει αλβανική άδεια οδήγησης σε ισχύ και να μην έχει λήξει .

  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα(τπυλάχιστον 185 ημέρες ή 85 ημέρες για Ευρωπαίους πολίτες). Είναι αποδεκτή η υποβολή , με την αίτηση, του ως άνω εγγράφου και πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 185 ημερών από την έκδοση του. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση της απαίτησης περί πιστοποίησης της συνήθους διαμονής του αιτούντος στην Ελλάδα, υποβάλλονται συμπληρωματικά τουλάχιστον δύο πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία που να αφορούν στο υπόψη κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, δύναται να υποβάλλονται δύο εκ των εξής: απποδεικτικό φορολόγησης στην Ελλάδα, αποδεικτικό κατοχής ή μίσθωσης οικίας στην Ελλάδα, έγγραφο κοινωνικής ασφάλισης, αποδεικτικό βεβαίωσης φοίτησης των τέκνων του, λογαριασμοί κοινής ωφελείας κτλ.
  • Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημόσιου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική η φοιτητική του ιδιότητα.

Leave a Reply

Translate »